Empowerment by Employment II

Styrkelse gennem beskæftigelse II (oktober 2017)

Formålet med det forberedende besøg er at planlægge EBEII - Empowerment by Employment II - arbejdslivserfaringer
for udveksling af studerende og personale, som er en fortsættelse af det vellykkede projekt
NPAD-2013/10047 - Empowerment by employment. Målgruppen er studerende og voksne med handicap.


De deltagende organisationer og skoler er de samme som i det foregående projekt. Dugni erhvervsskole (Færøerne), Valakupiai Rehabiliteringscenter (Litauen), Astangu Erhvervsrehabiliteringscenter (Estland), Validia Erhvervsskole
(Finland), bortset fra tilføjelse af endnu en deltagende erhvervsuddannelse
SNE skole fra Finland; Bovallius Erhvervsskole.

De deltagende skoler og organisationer forsøger sammen at forbedre beskæftigelsesmulighederne og processerne for integration i arbejdslivet for handicappede og dårligt stillede. Hovedformålet med EBEII er at skabe kundeorienterede individuelle erhvervsuddannelsesforløb, hvilket betyder, at erhvervsuddannelserne er designet til at opfylde den enkeltes og arbejdslivets behov. Målet er også i høj grad at styrke og inddrage den enkelte i processen samt øge samarbejdet med arbejdslivet.

Det nye mobilitetsprojekt EBEII vil omfatte udveksling af voksne studerende og også udveksling af pædagogisk personale.